Privacy Policy

Persondatapolitik Tankereform

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Tankereform er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Tankereform
Kertinge Bygade 9, 5300 Kerteminde
CVR-nr.: 42502510
Telefon: 50 41 81 28
E-mailadresse: mail@tankereform.dk

Generelle betingelser ved udarbejdelsen af denne persondatapolitik.

Denne politik omhandler, hvordan Tankereform ”os, vi, vores” behandler dine persondata, når du besøger vores hjemmeside, når nyhedsbrevet, Tankefrø, tilmeldes samt når der handles et produkt fra vores hjemmeside. Dine rettigheder i forbindelse med indsamlingen af data vil også fremgå.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Formål: Når vor hjemmeside benyttes, indsamles automatisk dine data, herunder hvilken IP-adresse der benyttes, hvilken browser, hvor længe hjemmesiden benyttes m.m.

Baggrunden herfor er at give vores brugere den bedst mulige oplevelse samt forbedre hjemmesidens funktioner. Da det registreres, hvor længe du benytter hjemmesiden, bruger vi denne information til at forbedre markedsføring hertil.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget for vores behandling af din data ved brug af hjemmesiden, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, interesseafvejningsreglen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Dine persondata stammer fra din accept af cookies, når hjemmesiden åbnes. Cookiepolitik vil fremgå både af færøsk og dansk via Cookiebot.com/da.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

Dine data videregives til WordPress, som vi benytter til at designe vores hjemmeside. Ydermere videregives data til cookiebot.com/da, som er virksomheden, der scanner vores hjemmeside for cookies.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

WordPress er en amerikansk virksomhed, men denne har datacenter indenfor EU, hvoraf der ikke videregives data til tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Her indsættes cookiebots link til tabel

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrev:

Formål: vi indsamler dine data for at kunne sende dig relevant markedsføringsmateriale, som du samtidig finder lærende og interessent.

Data der indsamles: vi indsamler i denne forbindelse dit navn, e-mailadresse samt dit samtykke.

Retsgrundlaget for indsamlingen af din data:

Retsgrundlaget ved besøg på vores hjemmeside er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a om samtykke.

Hvor dine data stammer fra:

Din data stammer fra udfyldningsblanketten, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, Tankefrø.

Modtagere af data:

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

Dine data videregives til MailChimp, der er vores platform i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

MailChimp er en amerikansk organisation med datacenter i USA, hvoraf dine persondata videregives til tredjelande.

I 2016 er MailChimp blevet godkendt til at håndtere EU-compliance, databeskyttelsesforordningens tilbliven.

Opbevaring af dine data:

Din data opbevares så længe, du er tilmeldt nyhedsbrevet, men når du framelder, slettes dette omgående.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål: indsamlingen sker primært på baggrund af vores egne interesser i forhold til regnskaber og statistikker. Ydermere indsamles data for at kunne kontakte dig og give dig den bedste brugeroplevelse ved handel, herunder for at administrerer dine rettigheder.

Typer af persondata vi behandler: Dit navn, fødselsdato, e-mailadresse, adresse, betalingsform, hvilke kurser du bestiller, dato for kurser, evt. den virksomhed, du repræsenterer, samt yderligere information du tildeler os, dog ikke følsomme personoplysninger. Derudover er formålet at kunne kommunikere med dig, og give dig og den virksomhed, du eventuelt repræsenterer, den bedste mulige ydelse, herunder hensyn og særlige behov, som I måtte have. Ydermere benytter vi dine oplysninger til at kontakte dig eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget i forbindelse med handel hos os er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f og nødvendigheden for os og vores legitime interesse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Dine persondata stammer fra de felter, der skal udfyldes i forbindelse med handel på hjemmesiden.

Modtagere eller kategorier af modtagere:
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

Din data videregives til Tankereforms revisor, Hirtshals Revision. Ydermere gives data til Planway bookingsystem og Zoom, da disse programmer blot benyttes som arbejdsredskab, videregives kun fornavn, fødselsdato og e-mailadresse.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale

Zoom er en amerikansk virksomhed, men har flere datacentre i EU, hvoraf der ikke videregives data til tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der fastsættes ud fra bogføringsloven en slettefrist på 5 år på fakturaer, i henhold til udarbejdelsen af vores egne regnskaber.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Tankereforms persondatapolitik skrevet 25/08/22.